Voortaan hogere vrijstelling in omnium

InsureMyTesla: een Musk have?
11 mei 2017
Schadestatistiek bij Teslarijders noodzaakt verzekeraar tot ingrijpen
28 september 2017

Vanaf 08/2017 trekken wij in overleg met verzekeraar omnium onze vrijstelling op. De analyse van de schadelast over de voorbije 3 jaar laat ons weinig andere keuze. De klanten worden hierover geïnformeerd via een apart schrijven met polisbijvoegsel. Hieronder in alle transparantie kopie van het begeleidend schrijven.

——————————————————————————————-

Beste klant,

In bijlage sturen wij u aanpassing van de voorwaarden in onze omniumpolis door.

Wil deze bij uw polis voegen. Ze vervangt eerdere clausules. De aanpassing heeft als doel er voor te zorgen dat de verzekering voldoende rendabel blijft voor de verzekeraar én betaalbaar voor u als verzekeringnemer.

Ze bestaat erin dat wij met ingang van uw komende vervaldag de contractuele vrijstelling op € 1.250 brengen.

Even wat duiding hierrond:

De verzekeringspremies die wij sinds 2013 voor Tesla konden aanrekenen, waren neergelegd op basis van veronderstellingen, maar zonder concrete praktijkervaring. Dit als gevolg van het feit dat het voertuigtype totaal nieuw was op de verzekeringsmarkt.

Ondertussen leert de ervaring ons dat de schadefrequentie bij Tesla’s bovengemiddeld is. Ook de prijs van herstellingen is dat. De gespecialiseerde herstellers vragen een hoog loon voor hun herstellingen. Door het relatief klein volume en bij ontbreken van piratenmarkt rekent Tesla momenteel ook een hoge prijs aan voor hun wisselstukken. Zie: http://seekingalpha.com/article/2774775-if-you-own-a-tesla-model-s-just-dont-dent-it . Iemand moet dit betalen. En moet dit willen blijven betalen.

Door het verhogen van de vrijstelling naar € 1.250, zitten we in vergelijking met de gemiddelde verzekeringsmarkt in België nog steeds erg gunstig. Voor een wagen van € 100.000 heeft u dan een vrijstelling van 1,25 %, terwijl er voor klassieke auto’s gemakkelijk 2,5 % à 3 % van de waarde als vrijstelling geldt. Zie:   https://www.autoverzekering-berekenen.be/omnium/vergelijken-omnium-autoverzekering.html

Er konden ook drastischer maatregelen genomen worden. Zo zijn er nog steeds verzekeraars in België die weigeren om Tesla’s te verzekeren. En heeft de oorspronkelijk door Tesla geprefereerde verzekeraar voor de Benelux er al langer de brui aan gegeven. Zie: http://www.smartdriving.nl/centraal-beheer-dumpt-tesla-rijders-met-premiestijging/ of http://www.groen7.nl/autoverzekering-voor-elektrische-auto-is-fors-duurder/

Ook in de thuismarkt in de VS zien we dat verzekeraars op basis van hun statistiek tot de conclusie komen dat er aanpassingen moeten gebeuren aan bestaande contracten. In het geval van verzekeraar AAA met premieverhogingen tot 30 %. Zie: http://www.autoblog.com/2017/06/06/aaa-will-boost-tesla-s-insurance-rates-by-about-30/

Tesla evolueert vlug. Ook de verzekeringsmarkt zal daar verder moeten op inspelen. Op middellange termijn -bij invoering van volledig autonoom rijden- komen er misschien zelfs terug gunstiger voorwaarden. Maar de huidige tussenfase is wat ze is.

Door deze aanpassing kunnen wij de bestaande premies behouden.

Dit is in eerste instantie een goede zaak voor de voorzichtige chauffeur die -bij gebrek aan schadegevallen -niets zal voelen van deze aanpassing. En door aanpassing van de vrijstelling willen we in het algemeen het voorzichtigheidsprincipe blijven promoten. Cowboys (m/v) die hun wagen tot het uiterste willen drijven op het Europese wegennet zijn nu eenmaal niet het doelpubliek dat we voor ogen houden. Vandaar ook onze uitsluiting (van bij de aanvang van onze onderschrijving in 2013) van schadegevallen veroorzaakt door chauffeurs jonger dan 26 jaar.

Verder blijft dat verzekeraar -conform de Belgische wetgeving- ter bescherming van de totale portefeuille én van de voorzichtige chauffeurs een opzegrecht heeft tegenover een verzekeringnemer bij schadegevallen. Van dit opzegrecht zal gebruik gemaakt worden bij abnormale schadelast.

Wij vertrouwen er op dat u de redelijkheid van deze ingreep inziet. En hielden er aan u deze in alle transparantie over te maken. Zo u met deze aanpassing niet akkoord kan gaan, heeft u het recht dit contract op te zeggen.

Wegens het feit dat wij al sinds begin van aanwezigheid van Tesla Model S in de markt zitten, hebben wij het nadeel als eerste deze zure boodschap te moeten brengen.   Maar zoals u hoger kunt lezen is onze ingreep veel minder drastisch dan deze bij andere Tesla-verzekeraars. Ook bij andere verzekeraars die door onze aanpassing nu mogelijk in uw vizier komen, zal de statistiek wellicht ooit tot maatregelen moeten leiden. We hebben immers -mede op basis van onze frequente contacten met herstellers- geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de schadelast daar afwijkt van de onze

Dank voor uw begrip én dank voor uw vertrouwen.

 

Hoogachtend,

 

Patrick Claerhout, zaakvoerder Coverbel voor e-driveinsurance.

Patrick Claerhout
Patrick Claerhout
https://be.linkedin.com/in/patrickclaerhoutcoverbel