Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

In het digitale tijdperk is het o.i. niet langer verantwoord om algemene verzekeringsvoorwaarden per post door te sturen. De kaalslag van bomen voor papier dat zelden geraadpleegd wordt en de CO2-uitstoot door extra gewicht in vervoer door B-Post zijn ecologische redenen om ze niet door te sturen. Tevens wint ons kantoor hierbij aan efficiëntie (tijd verzending) en spaart het onnodige kosten (inkt,  papier en verzendingskosten) uit. Daarom vindt u hier de algemene verzekeringsvoorwaarden van onze contracten terug.

Dans l’ère numérique, il ne se justifie plus pour envoyer des conditions générales d’assurance par la poste. L’abattage des arbres pour des documents qui sont rarement consultés et les émissions de CO2 par le poids supplémentaire au transport par B-Post sont des raisons écologiques pour ne pas les envoyer.

Aussi notre bureau gagne en efficacité (temps de transmission) et enregistre des coûts inutiles (encre, papier et frais de port). Par conséquent, vous trouverez ici les conditions générales d’assurance de nos contrats.

algemene voorwaarden

OMNIUM / CASCO

BA/RC

RECHTSBIJSTAND

PECHVERHELPING

BESTUURDERSVERZEKERING

  • AV Bestuurdersverzekering : Algemene Voorwaarden Nl (Formule B = kapitalen tot maximum € 500.000)
  • CD Conducteur :  Conditions Générales Fr (formule B  = capitaux pour un maximum de 500.000 €)

AFKOOP VRIJSTELLINGEN